COOKIE – POLICY

Informatie eigenaar website

De website www.visit-nieuwpoort.be is eigendom van:

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
8620 NIEUWPOORT
BTW: BE0207.485.869
Telefoon: 00 32 58 22 44 44
E-mail: info@nieuwpoort.be

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die via een website op de lokale pc van de bezoeker geplaatst worden.

Er bestaan diverse varianten, zoals o.m.:

sessiecookies of tijdelijke cookies, die zeer kort na je bezoek automatisch gewist worden;
technische cookies, die je taalvoorkeur kunnen bijhouden;
tracking cookies, die je gedrag op de website volgen en bijhouden;
sociale cookies, die gelinkt zijn aan sociale media.

De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de website.
De server van de website kan alleen de eigen cookies lezen die geplaatst werden en heeft geen toegang tot de rest van de informatie die op uw pc, laptop, tablet of gsm staat.
Een cookie stelt de server in staat om de pc te identificeren bij een volgend bezoek en zo bijvoorbeeld de er in opgeslagen voorkeurinstellingen automatisch weer te geven.
Het gebruik van cookies is vooral ingegeven in het voornemen om de gebruikservaring bij een volgend bezoek aan de website te gaan verbeteren.

Meer informatie i.v.m. cookies kun je terugvinden op de volgende website: https://www.aboutcookies.org.

Jouw rechten i.v.m. cookies

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies.
Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op je computer geïnstalleerd worden nadat je voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming hebt gegeven.
Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.

Concreet

We wensen er jou op te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies automatisch op je computer of mobiel apparaat installeren.
Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies geweigerd wordt.
Reeds geïnstalleerde cookies kun je ook steeds wissen.
Het wissen of weigeren van cookies kan zijn invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.

Belangrijk

Het doorklikken naar andere plaatsen van de website, wordt aanzien als een onbetwistbare goedkeuring met het gebruik van cookies en de cookie-policy.
De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken. Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners. 
Mocht je om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij je hierover ons te willen contacteren.

Welke cookies worden gebruikt op deze website ?

Sessie/noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website of bepaalde onderdelen ervan te kunnen bezoeken.

Technische/functionele cookies

Deze cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring en zullen het aangenamer maken om onze website te bezoeken.

Tracking/third party cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website raadpleegt. Het uiteindelijke doel is om de diensten te kunnen verbeteren.

Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-On.

Zie ook de privacy policy van google op: https://privacy.google.com.

Privacy Policy visit-nieuwpoort website

Informatie eigenaar website

De website www.visit-nieuwpoort.be is eigendom van:

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
BTW: BE0207.485.869
Telefoon: 0032 58 22 44 44
E-mail: info@nieuwpoort.be

Wij zullen de persoonsgegevens van de gebruiker van de website zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Gegevens over je activiteiten op onze website
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Voor meer informatie omtrent deze werkwijze, verwijzen wij naar onze cookie-policy.

Indien je gebruik maakt van ons contactformulier, kunnen wij volgende gegevens van jou bekomen:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over jou verwerken.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd.
Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming.

Mocht je om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, word je vriendelijk verzocht om contact op te nemen via bovenstaande gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Wij analyseren ook jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen via bovenstaande gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Je verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.
Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Verwijzingen naar andere websites

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is.
Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.